www.stigrup.ro – este denumirea comerciala a SC SUPER TERMO INSTAL GRUP SRL, persoană juridica, având sediul in județul Alba, localitatea Aiud, str. Gheorghe Doja nr. 74A având număr de ordine in Registrul Comerțului J1/475/2013, cod unic de înregistrare fiscala RO32062117.

Vânzător – stigrup.ro

Cumpărător – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care efectuează o Comanda.

Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către rekordshop.ro (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre rekordshop.ro si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizica/juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Site – domeniul www.stigrup.ro si subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului si a Cumpărătorului.

Conținut

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
  • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale si capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-lu se exprima sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.

Răspuns – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător in cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către rekordshop.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare. Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Daca modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate stigrup.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel stigrup.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al stigrup.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, stigrup.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha , în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. stigrup.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri si/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care stigrup.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON)

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții stigrup.ro

3.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a stigrup.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de stigrup.ro, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al stigrup.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al stigrup.ro.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre stigrup.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea stigrup.ro cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care stigrup.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea stigrup.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea stigrup.ro și/sau al angajatului/prepusului stigrup.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care le însoțește, în cazul în care acesta există. 5.8. Orice eventuală încălcare a drepturilor de autor poate fi sesizată la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate sa îi contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de stigrup.ro, in cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Acesta este un model si nu este obligatoriu . Suma va fi returnata după cum urmează:

6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/Card bancar-> prin virament bancar;

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recent).

6.7. În cazul în care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.8  În cazul unui retur sau în caz de trimitere în garanție, adresa poștală la care trebuie trimis produsul este: SC SUPER TERMO INSTAL GRUP SRL, str. Transilvaniei, nr. 36, Aiud, jud. Alba.

6.9  În termen de 15 zile calendaristice, în cazul unui retur în care se dorește înapoi prețul produsului, înainte ca produsul să fie trimis spre adresa indicată mai sus, clientul are obligația de a trimite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. detaliile facturii (data, număr, prețul și denumirea produsului achiziționat). Plata se va face în funcție de momentul luării în posesie de către SUPER TERMO INSTAL GRUP  a bunului returnat de către client. Plata prețului se face de către SUPER TERMO INSTAL GRUP într-un cont desemnat de către client.

7.0  Dacă clientul nu a trimis informațiile solicitate mai sus la adresa de e-mail indicată, SUPER TERMO INSTAL GRUP va refuza efectuarea returului.

7.1 În caz de retur, dacă produsul a fost deja livrat sau este în curs de livrare, costurile de transport pentru returnarea acestuia sunt suportate de către client.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.3. furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. Informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Stigrup.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația in vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a stigrup.ro, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai stigrup.ro: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care stigrup.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

9. PUBLICITATE

9.1. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea stigrup.ro în acest sens.

9.2. Renunțarea la primirea Newsletter-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newsletter.

9.3. Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

10. FACTURARE – PLATA

10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate în cadrul site-ului stigrup.ro includ T.V.A., Vânzătorul fiind plătitor de T.V.A., conform legislației in vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

10.3. Modalitățile de plata acceptate sunt : plata ramburs. Coletul este achitat in momentul predării de către firma de curierat sau virament bancar. Coletul se expediază după confirmarea/înregistrarea plății în contul stigrup.ro

10.4. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de stigrup.ro precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, inclusiv în format electronic prin poșta electronica, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător in Contul sau.

10.5. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.6. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, va deține o evidență a facturilor emise de stigrup.ro, putând-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.7. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către rekordshop.ro în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata în Contul său.

10.8. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

10.9 Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile stigrup.ro si nici nu vor fi stocate de către de stigrup.ro sau de către procesatorul de plăti integrat in Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizată sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10.10 In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

10.11 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit sa nu rămână legat pe Site si sa nu seteze opțiunea de legare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obliga sa livreze Bunurile in sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, in sistem clasic via Fan Curier, prin ridicare din showroom, sau, în cazul instalării, livrată de personalul stigrup.ro  conform opțiunii Clientului.

11.2. Predarea la curierat se face între 1-5 zile lucrătoare și livrarea prin firmele de curierat este de 1-3 zile lucrătoare.

11.3. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.4. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul României.

11.5. Livrarea prin curier rapid este posibila doar in locațiile in care compania Fan Courier are centre de colectare/livrare.

11.6. Costul transportului se comunică telefonic ulterior comenzii si ce calculeaza de către Fan Courier - in functie de greutate si gabarit.

12. GARANTII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către stigrup.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

12.2. In cazul Bunurilor vândute si livrate de stigrup.ro, certificatele de garanție sunt emise de care producători și/sau stigrup.ro după caz.

12.3 În cazul în care Cumpărătorul observă că produsul cumpărat nu corespunde cu descrierea de pe site poate sa returneze produsul, iar Vânzătorul are obligația ca in termen de 15 zile lucrătoare sa li aducă la conformitate (reparare sau înlocuire) - fără plata, sau sa restituie cumpărătorului contravaloarea produsului. În cazul în care dorește, Cumpărătorul poate cere restituirea contravalorii produsului neconform.

12.4. Pentru o corecta comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comanda, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si sa acceseze informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau de pe www.rekordshop.ro, va deține o evidenta a certificatelor de garanție emise de rekordshop.ro, putând-le salva si arhiva la rândul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o dorește. In cazul in care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 (patruzecisiopt) de ore in contul de client, va rugam sa ne sesizați acest aspect pe adresa de mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

12.6 Produsul nu poate fi reparat dacă defecțiunea a apărut prin utilizarea neadecvată a produsului, sau din nerespectarea indicațiilor primite în ghidul de utilizare primit în ambalajul produsului. 

12.7 În caz de trimitere în garanție, adresa poștală la care trebuie trimis produsul este: SC REKORD SRL, str. Ali. Cuza nr. 40A, Alba Iulia, jud. Alba,. 

12.8  În cazul în care produsul se defectează în termen de 30 zile de la achiziționarea acestuia, și defecțiunea este datorită unor  vicii din fabricație, produsul poate fi trimis în garanție pentru a fi reparat. Înainte ca produsul să fie expediat  spre adresa indicată mai sus, clientul are obligația de a trimite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  detaliile facturii (data, număr, prețul și denumirea produsului achiziționat) și descrierea defecțiunii produsului.  

12.9 Costurile de transport pentru trimiterea în garanție a produsului defect sunt suportate de către client.  

12.10  Dacă clientul nu a trimis informațiile solicitate mai sus la adresa de e-mail indicată, SUPER TERMO INSTAL GRUP va refuza repararea sau înlocuirea produsului defect.

13. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului in locația indicata în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea acestora. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (ușer si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si Condițiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Site-ului. Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către rekordshop.ro, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării in Site. Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea chec boxului corespunzător din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plăti online.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, rekordshop.ro are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

15.2. Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția si starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor si Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistica, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

15.3 Prelucrarea datelor se face intern de către angajații. La aceste date au acces firmele de curierat si procesatorii de plăti.

15.4 Site-ul foloseste pe lingă cookie-urile proprii si cookie-uri de la Google, Facebook.

15.5. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda Cumpărătorul declara si accepta necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a stigrup.ro, si își da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către rekordshop.ro, afiliații si colaboratorii acestora pentru desfășurarea si/sau derularea de către rekordshop.ro a activității comerciale si pentru livrare către comparator a produselor sau serviciilor achiziționate.

15.6. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

15.7. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate si către Parchetul General, Politie, instanțele judecătorești si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

16. FORTA MAJORA

16.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

16.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

17. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre stigrup.ro și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Super Termo Instal

Strada Transilvaniei nr 36
Aiud Jud Alba

Tel: 0741 144 830

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web Design - Impact Design Alba Iulia

Pentru a vă oferi o experiență a navigării cât mai plăcută acest site foloseste cookies.
Navigând în continuare pe acest site vă exprimați acordul pentru folosirea lor. (mai multe despre cookies aici)

Sunt de acord